Forside

Mekatronisk Selskab er en forening for professionelle aktører inden for mekatronik:

  • Innovatører og produktudviklere
  • Fagspecialister og driftsansvarlige
  • Underleverandører og maskinbyggere
  • Forskere og undervisere

og andre interessenter, der ønsker at drage nytte af foreningens virke og fællesskab. Gennem undervisningsinstitutionernes medlemskab har studerende også adgang til Mekatronisk Selskab.

Foreningen lægger vægt på at fremme samspil og udveksling mellem private virksomheder og offentlige forsknings- og undervisningsinstitutioner, og på at fremme innovation ved at bringe viden og inspiration på tværs mellem brancher og produktområder.

Mekatronisk Selskab dækker såvel gennem sin medlemskreds som gennem de temaer foreningen tager op et bredt spektrum af mekatronikkens applikationer: fra små apparater til store, automatiske energi- og produktionsanlæg.

Indmeldelse i Mekatronisk Selskab kan ske ved henvendelse til foreningens formand